Workshops schrijven

Bij de schrijversvakschool in Amsterdam en bij Stichting El Hizjra verzorgde Ineke Holzhaus workshops schrijven voor theater en poŽzie en bij Stichting School der PoŽzie is ze vaste medewerker bij het schrijfonderwijs op middelbare scholen.

Enkele workshops die ze in de loop der jaren heeft ontwikkeld:

Lucebert, gedichten schrijven aan de hand van verzen van de Keizer der Vijftigers. Voor de bovenbouw van het middelbaar onderwijs of als workshop voor volwassenen. Luceberts poŽzie is rijk aan klank en beeld, als je je daaraan overgeeft, betreed je een wonderlijk poŽtisch universum.

De Vijftigers en de kleuren van COBRA.
Deze workshop voor de bovenbouw van het middelbaar onderwijs is ook geschikt voor volwassenen. Aan de hand van gedichten van Jan Elburg, Remco Campert, Bert Schierbeek en andere Vijftigers en in reactie op prenten van de schilders van Cobra als Karel Appel en Constant, werken de deelnemers aan eigen eigenwijze gedichten.

Soldatendichters WO I. Tijdens de Eerste Wereld Oorlog werden er veel gedichten geschreven door dichters die aan het front vochten of door soldaten die in hun nood naar de pen grepen. Ineke Holzhaus maakte een selectie van Nederlandse, Vlaamse, Franse, Duitse, Engelse en Italiaanse poŽzie. Uit de gedichten die jongeren schrijven naar aanleiding van deze War Poets blijkt hun betrokkenheid bij de oorlog in de wereld, ook die van nu.

Amsterdam die grote stad, gedichten over stad en omgeving, een keuze uit gedichten en liedjes over je eigen stad, om de verhalen over je eigen omgeving beter te leren kennen. Inmiddels is dit idee uitgegroeid tot een project waarbij vele steden betrokken zijn. Zie hiervoor www.schoolderpoezie.nl